Αισθητική και απλότητα - Quote

Posted by Nancy Angelak

"Αρκεί να δούμε με απροκατάληπτο βλέμμα οποιαδήποτε σκηνή της καθημερινής ζωής, θα δούμε πως παρουσιάζει εξαιρετική χάρη και ενδιαφέρον...όλα τα πράγματα στο κόσμο αυτό δεν παρουσιάζουν κανένα θέλγητρο, παρά μόνο όταν μονάχα δε μας αφορούν" -- Σοπενχάουζερ.