Απουσία - Quote

Posted by Maria Papachristou

απουσία "...Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σου λείπει κάποιος... ....Ίσως δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να σου λείπει κάποιος... Αφορμές βρίσκεις." Νίκος Ζωιόπουλος- "αέρας μεταλλικός"

Tánc....Η απουσία...παρούσα εντός...και η ψυχή σε ανάταση...