Ksyusha Fedosova by Ruslan Noice

Posted by AthensFever

Ksyusha Fedosova
Nationality Russian
Date of Birth March 20
Place of Birth
height
Hair Color
Eye Color
Measurements


vk iconKsyusha Fedosova | VK
instagram iconКсюша (@ksu_fedosova) • Instagram photos

Ruslan Noice instagram icon 24pxvk iconfacebook icon 24px500px icon 24pxbingopin icon


KFvkBW by Руслан Нойс on 500px.com


Artvk by Руслан Нойс on 500px.com


Artvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


KFvk by Руслан Нойс on 500px.com


Ksu by Руслан Нойс on 500px.com


A post shared by Ксюша♓ (@ksu_fedosova) on